Ahir Dağı

 Kahramanmaraş’ın kuzeyinde bulunan Ahır Dağı’nın yükseltisi 2.443 metredir. Kahramanmaraş şehri bu dağın güney eteklerinde kurulmuştur. Ahır Dağı’nda Germano tipi kıvrımlar hâkim olup, Paleozoik yaşlı katmanlardan oluşmaktadır. Ahır Dağı zirvelerinde Karagöl, Yedikuyu, Üçkuyu ve Çalıpalma yaylaları yer almaktadır. Doğal bitki örtüsünden yoksundur. Ahır dağının en önemli özelliği dondurmacılıkta kullanılan yaban Orkidesi (sahlep) bakımından zengin olmasıdır.