Camiler

   Anadolu’da Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı devirlerinde yapılan camiler birer tarih vesikasıdır. Kahramanmaraş’taki camiler çoğunlukla Dulkadiroğlu ve Osmanlı döneminden kalmadır. Katip Çelebi’ye göre Maraş’ta 39 cami, Evliya Çelebi’ye göre ise 49 cami vardır. XIX.yüzyıl sonlarına ait Halep salnamesinde cami ve mescit sayısının 46 olduğu yazılmaktadır. Besim Atalay’ın Maraş Tarihi ve Coğrafyası adlı eserinde ise 1917’de Maraş’ta 92 caminin olduğu belirtilmiştir. Günümüzde mevcut cami sayısına baktığımızda anlıyoruz ki, Fransızların Maraş’ı işgali sırasında bu camilerin pek çoğu yakılıp yıktırılmıştır.

Camiler - Video

Camiler: