Edebiyatın Başkenti

 Kahramanmaraş’ta yüzyıllardır sürüp gelen bir şiir geleneğinden söz edilebilir. Hayatına dair çok bir bilgiye sahip olmadığımız, sadece tasavvufi şiiriyle isminden söz ettirmeyi başaran, 16. yüzyıl divan şairi Halîlî-i Mar’aşî; 17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen büyük halk ozanı Karacaoğlan; 18. yüzyılda hem ilmiyle hem de şiirdeki kudretiyle dikkat çekmiş, yüksek makamlarda bulunmuş Sünbülzade Vehbî; taşrada yetişmesine rağmen sesini İstanbul’a kadar ulaştırmış, 19. yüzyıl divan şairlerinden Hâfız-ı Mar’aşî ve mutasavvıf şair Hâmî Abdu’l-Gaffar Baba; bu geleneğin ilk akla gelen isimleridir. Kahramanmaraşlı şair ve yazarların sadece isimlerini saymak bile sayfaları doldurmaya yetecektir.

 Kahramanmaraş; öncülüğünü Necip Fazıl Kısakürek’in yaptığı Yedi Güzel Adam’ın da şehridir. Yedi Güzel Adam’la birlikte Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Aşık Mahsunî, Derdiçok, Ahmet Çıtak, Aşık Yener hem halk edebiyatına hem de modern Türk edebiyatına yaptıkları katkılarla isminden sevgi ve saygıyla söz ettiren şairlerdir.