İlçeler

   Kahramanmaraş ikisi merkez, dokuzu çevre olmak üzere on bir ilçeden oluşmaktadır. 2015’te yapılan sayıma göre Kahramanmaraş’ın nüfusu 1.096.610’dur.

İlçeler: