Nur (Gavur, Amanos) Dağları

 Bu Dağların uzantıları ilin Güneybatısını engebelendirmektedir. Nur Dağları’nın il sınırları içindeki uzantıları Çimen Dağı adıyla anılmaktadır. Bu dağların yüksekliği 2.256 metreye kadar ulaşmaktadır. Nur Dağları, üçüncü zamanın Alp sistemi kıvrımı dağlarından olan Toroslar’ın güney uzantısıdır. Bunlar, türlü aşınmalarla düzleşmiş ve neojen sonunda yükselmiş bir kırıklı-kıvrımlı dağ sırasıdır. Nur Dağları bir yandan Süveydiye (samandağ) ile Kahramanmaraş arasındaki Güneybatı- Kuzeydoğu doğrultulu uzun kırık, öte yandan Hınzır Burnu’ndan Dörtyol’a, Osmaniye’nin güneyinden Andırın ilçesinin doğusuna değin uzanan bir başka kırık arasında, çevresindeki çöküntü alanlarına karşı yükselmiş bir sıra dağ olarak görülür. Nur Dağları’nın bu çöküntü alanlarına bakan yamaçları çok diktir. Bu dik yamaçlar, akarsularca aşındırılmıştır. Nur Dağları’nın en önemli yükseltileri Yavşan (Uludaz) ve Başkonuş Dağı’dır. Kahramanmaraş’ın en geniş doğal ormanları bu bölgede yer almaktadır.