Turunçlu Mahallesi Kalıntıları

Turunçlu Mahallesi Kalıntıları:

Pazarcık ilçesindedir.

I. Mezar Şapelleri: Birinci Şapelin giriş alınlığı üstündeki kaya kabartmada yan yana bir kadın ve bir erkek görülmektedir, yanlarda birer sütun altta da basamaklar vardır. Şapelin yan duvarlarında birer, ön duvarlarında iki niş oyulmuştur. Şapel bezemesidir.

II. Ev (Yapı) Kalıntıları: Mezar şapellerinin kuzeyinde yer almaktadır. Birbirlerine bitişik olarak yapılan evlerin duvarları arasında geçiş yerleri yoktur. Bu evler bazalttan kare planlı olarak yapılmış ve duvarlarında harç kullanılmamıştır.

III. Su Sarnıçları: Evlerin 100 metre uzaklığında 10 tane sarnıç bulunmuştur. Buradaki tüm kalıntılar Geç ve Erken Bizans döneminden kalmadır.