Uyuz Pınarı Çeşmesi

 İsa Divanlı Camii bahçesinde bulunan bu çeşme halk arasında “Uyuz Pınarı Çeşmesi” olarak bilinmektedir. Uyuz Pınarı Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadirliler ve Osmanlılar tarafından kullanılmıştır.