Çukurhisar Kaya Mezarları

5 – القبور الصخرية فى جوكورهيسار : يوجد العديد من القبور الصخرية فى سهل جوكورهيسار . بقيت إلى يومنا هذا بدون هدم . وهناك صور منحوتة على الصخور عند المدخل .