Economy

   Kahramanmaraş, 790,7 milyon ABD Dolarlık ihracat ve 1 milyar ABD Dolarlık ithalat ile TR63 Bölgesi içerisinde en çok dış ticaret payına sahip ikinci il konumundadır. Kahramanmaraş ilinin kısa süreçte ekonomik yapısı hızla gelişme kaydetmiştir.

Economy: