Engizek Dağı

 Kahramanmaraş Merkez ilçenin kuzeydoğusundaki bu dağ kütlesi, 2.815 metreye kadar yükselir. Engizek Dağı, Göksu Vadisi’yle kuzeyindeki Nurhak Dağları’ndan ayrılır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan bu dağ da Güneydoğu Toroslar’ın bir uzantısıdır. Engizek Dağı’nın yapısında permo-karbonifer şistleri ve yeşil kayaçlar egemendir. Engizek Dağı’nda birçok yayla yer almaktadır. Engizek Dağı büyük ölçüde doğal bitki örtüsünden yoksundur.