Geleneksel El Sanatlarımız

   Kahramanmaraş el sanatlarının, Asurlular’dan başlayarak Hititler, Romalılar, Bizanslılar ve Türkler ile Orta Asya Türk kültür ve sanat tarihi içinde köklü bir yeri vardır. Döngele Mahallesi çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalar, Prehistorik döneme ait çeşitli belgeleri gün ışığına çıkarmıştır.

Geleneksel El Sanatlarımız: