Göksun Ovası

 İlin kuzey batısında yer alır. Göksun çayı ve onların kolları tarafından sulanmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanım gösterir. Yükseltisi 1300-1360m.’dir. Ovanın uzunluğu 30 km.., kuzey- güney doğrultusundaki genişliği ise 20km..’dir. Ova Dibek, Binboğa, Delihöyük, Berit ve Armutyücesi dağları ile çevrilidir. Ovada domates, buğday, elma, ve yonca tarımı yapılır.