Kahramanmaraş Ovası

 Güneyde yer alan Kahramanmaraş ovası tektonik kökenli alüvyal bir ovadır. Kahramanmaraş ovası, Afrika Göller bölgesinden başlayarak Kızıl Deniz Lut Gölü ve Amik ovası boyunca uzanan Ürdün Graben sisteminin bir devamıdır. En çok yetişen bitki ve meyveler: Domates, salatalık, kırmızı biber, mısır, pamuk, patlıcan, marul... Kahramanmaraş ova- sının yükseltisi 450- 500 metredir. Ahır Dağı ve Çimen Dağı arasında yer alan Kahramanmaraş ovasının uzunluğu 40 km.., kuzey-güney doğrultusundaki genişliği ise yaklaşık 20 km’dir.